Historiek van judo club Hasselt

De geschiedenis van judoclub Hasselt is een verhaal van verhuizen, waar een einde aan kwam toen men de dojo van de ultramoderne Alverbergsporthal in gebruik nam.
De geschiedenis vatte in 1955 aan met Jo Martens en Paul Libert, die met een judoclub in Hasselt, in een leegstaand lokaal van het St. Jozefscollege, begonnen.
Enkele weken later voegde Jan Swerts zich bij dit tweetal. Spoedig verhuisde men, voor de eerste keer naar de oude brandweerkazerne langs de St. Truidersteenweg.
Voor vele Hasselaren is dit een vage herinnering. Velen weten niet dat er een brandweerkazerne was, waar nu de spooroverbrugging ligt.


Na de oude brandweerkazerne werd uitgeweken naar de oude cinemazaal CMK.
Door het aantal leden, dat gestadig toenam, resulteerde dit algauw in een gebrek aan kleedkamers en douches. Daarna werd er uitgeweken naar de oude gemeenteschool.
Voor de 2de maal werd er verhuisd naar de brandweerkazerne nu langs de Willekensmolenstraat. Had men iets met de brandweerkazerne?
In 1972 trok men in bij het BLOSO-sportcentrum waar onlangs de vernieuwde schaatsbaan “De Schaverdijn” plechtig werd geopend.
In 1974 kreeg men een eigen, eerste dojo in de Runkster sporthal, in 1976 volgde de tweede dojo in het sportcentrum van Kiewit en in 1983 volgde de derde, in de sporthal van Kuringen.
Zo groeide men uit tot een grote vereniging, voor iedereen beschikbaar. Het runnen van drie dojo’s; Runkst, Kiewit en Kuringen, bleek te omvangrijk met weinig bestuursleden, daarom werd samengesmolten tot twee; Runkst en Kiewit.


In oktober 1993 werd het pareltje van de Hasseltse sporthallen “De Alverbergsporthal” geopend en namen we er, aan de Herkenrodesingel 33, onze intrek.
We hopen er nog lang te mogen verblijven. Ons lokaal, de dojo, meet 15 op 15 meter en is dus 225m² groot.
Onze judoclub bestaat voornamelijk uit recreanten. Nochtans heeft onze club in het verleden enkele goede judoka’s in competitie voorgebracht.
We denken onder meer aan de gebroeders Segers, aan Valère Steegmans en aan de gebroeders Vonckers.
Het is al enkele jaren windstil wat de Hasseltse judoka’s in competitie betreft. Maar niet getreurd, we hebben nog judoka’s in competitie,Dimitri Vandevenne zal zeker nog van zich laten horen.
Door hun goede resultaten zullen zij ambassadeurs zijn van judoclub Hasselt VZW, ons uithangbord dus.
Het doorzettingsvermogen van een kern judoka’s heeft de club ertoe aangezet de judosport te blijven promoten en dit op een bereikbare basis voor iedereen.
Het is evident dat de lesgevers in de hulde betrokken worden omwille van hun gedrevenheid en inzet, want hun komt alle eer toe.
Die trainer is Jacques Vandevenne, tesamen met Henri Delbouille .

Tevens mag het bestuur niet vergeten worden voor hun ijver en inzet gedurende de jaren.
Zo wordt de judosport in Hasselt, Groot-Hasselt en omgeving gepromoot en een gezonde ontspanning geboden voor jong en oud, jongen of meisje en man of vrouw.