Erecode van de judoka

1. Een judoka verschijnt steeds stipt op de tatami.

2. Een judoka groet eerbiedig bij het betreden of verlaten van de tatami.

3. Een judoka groet zijn partner bij het begin en het einde van de oefening.

4. Een judoka vraagt aan de leraar de toelating om de tatami te verlaten.

5. Een judoka groet de leraar als teken van verontschuldiging bij laattijdige aankomst.

6. Een judoka eet noch drinkt in de dojo.

7. Een judoka verzorgt zijn lichaam zorgvuldig, in het bijzonder handen en voeten.

Hoe is zijn gedrag in de dojo
1.Bij afwezigheid van de leraar begint de judoka met de hoogste graad en ansiënniteit de oefeningen.

2.Er wordt van de judoka volstrekte concentratie verwacht, zowel voor als tijdens en na de oefening.

3.Spelen en luidruchtig praten is dus uit den boze.

4.Om kwetsuren en/of besmetting te vermijden, moeten de nagels van handen en voeten kortgeknipt zijn.

5.Armbanden, oorringen, piercings en andere sieraden zijn NIET TOEGELATEN.

6.Voor verplaatsingen buiten de tatemi draagt men best slippers uit hygiënische redenen en om kwetsuren te vermijden.

7.De judogi moet zuiver en niet gescheurd zijn.

8.Na elke training is het aangeraden te douchen.